SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 33. Petak, 31. kolovoza 2012.
GRAD RAB

52.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), obnašateljica dužnosti Gradonačelnika Grada Raba dana 30. kolovoza 2012. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba
od interesa za zaštitu i spašavanje na području
Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Raba s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Grada Raba su:

1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Raba

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab

3. Hrvatska gorska služba spašavanja

4. Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rab

5. Zavod za hitnu medicinu PGŽ

6. Centar za socijalnu skrb Crikvenica, Podružnica Rab

7. Veterinarska stanica Rab

8. Gradsko društvo Crvenog križa Rab

9. Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Rab

10. Radio Rab

Članak 3.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Grada Raba.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofa i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Članak 4.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira obnašateljica dužnosti Gradonačelnika uz stručnu pomoć Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba.

U katastrofama i velikim nesrećama obnašateljica dužnosti Gradonačelnika izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada Raba.

Članak 5.

Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Raba su:

1. VRELO d.o.o. Rab

2. DUNDOVO d.o.o Rab

3. Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Rab

4. Rapska plovidba d.d.

5. Imperial d.d. Rab

6. Hrvatske vode, VGO Rijeka, VGI Gospić

7. Osnovna škola »Ivana Rabljanina« Rab

8. Lovačko društvo »Kunić«

9. Lovačko društvo »Golub«

10. Sportsko-ribolovni klub »Dolin«

11. Športsko ribolovni klub »Tunera«

12. Društvo športske rekreacije »Kampor«

13. Planinarsko društvo »Kamenjak«

14. Klub podvodnih aktivnosti »Amfora«

Pravne osobe i ostali subjekti iz članka 5. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama iz članka 2. istima se dostavlja sažetak Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Raba, te izvod iz Plana.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/12-01/84.

Ur. broj: 2169-01-01-12-05-01.

Rab, 30. kolovoza 2012.

Obnašateljica dužnosti
Gradonačelnika

Rosanda Krstinić-Gušćić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=796&mjesto=51280&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr