SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 29. Petak, 27. srpnja 2012.
GRAD BAKAR

34.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/ 09), Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donosi

POLUGODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Grada Bakra za razdoblje
1. 1. - 30. 6. 2012. godine

Članak 1.

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu sadrži opći dio proračuna i posebni dio proračuna.

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Ovaj polugodišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2170/02-05/3-12-8

Bakar, 19. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Bak  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=792&mjesto=51222&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr