SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
99

99.

Na temelju članka 9. i 183. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03), članka 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« 121/99, 133/99 i 112/00) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj dana 21. listopada 2004. godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« 33/03 i 16/04), u članku 3., stavku 1.:

- MALI LOŠINJ, iza riječi »TANJA MIKULIČIĆ« dodaje se riječ »ŠALOV«.

- BROD MORAVICE, dodaju se riječi »JELENA PAVIĆ, dr. med.«

- MRKOPALJ, dodaju se riječi »JELENA PAVIĆ, dr. med.«

- RAVNA GORA, dodaju se riječi »JELENA PAVIĆ, dr. med.«

- SKRAD, dodaju se riječi »JELENA PAVIĆ, dr. med.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021.-04/04-02/96

Ur. broj. 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 21. listopada 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr