SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

15.

Temeljem odredbi članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) i točke 5. članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 18. srpnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o likvidaciji trgovačkog društva Vapor Malinska d.o.o.

Članak 1.

Pokreće se postupak likvidacije nad trgovačkim društvom Vapor Malinska d.o.o. OIB: 22085650769.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica da u ime i za račun Općine Malinska-Dubašnica potpiše Odluku o likvidaciji navedenog trgovačkog društva i imenuje likvidatora u osobi Bernardu Cveliću, te poduzme i sve druge radnje i potpiše svu drugu dokumentaciju vezanu uz likvidaciju istog.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 334-01/12-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-5

Malinska, 18. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=791&mjesto=51511&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr