SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

14.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2012. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica
za 2012. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2012. godinu sastoji se od:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i kapacitetima u Posebnom dijelu Proračuna, iskazanih prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-02/1

Ur. broj: 2142/05-03/2-12-2

Malinska, 18. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=791&mjesto=51511&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr