SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
GRAD CRES

17.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/05, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 29/09) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« broj 6/09 i 28/10), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 19. srpnja 2012. donijelo je

ODLUKU
o izboru pravnih osoba kojima će se posebnim ugovorom
povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja
javne rasvjete i održavanja nerazvrstanih cesta

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javne rasvjete na području Grada Cresa, na temelju ugovora, za razdoblje od četiri godine, računajući od dana sklapanja ugovora, povjeravaju se društvu »Infopal« d.o.o., Gornji Stupnik, Kovačičko 14.

Članak 2.

Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Cresa, na temelju ugovora, za razdoblje od četiri godine računajući od dana sklapanja ugovora, povjeravaju se tvrtki »Elektro-voda« d.o.o. Cres, Peškera 2.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik na sklapanje ugovora iz članaka 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 406-01/12-1/5

Ur. broj: 2213/02-01-12-6

Cres, 19. srpnja 2012.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr