SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
OPĆINA KLANA

21.

Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129-/05, 109/07, 125/08, 150/11) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2012. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o potpunom oslobađanju od plaćanja
komunalnog doprinosa

1. Sukladno članku 17. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 06/05, 55/06 i 26/11), HEP d.d., Zagreb, HEP-ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, Rijeka u potpunosti se oslobađa od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju trafostanice TS 20/0,4 Kv »STUDENA 2«, na dijelu k.č. 1172/ 308 k.o. Studena, ukupnog obujma 30,74 m3

2. Sukladno članku 7. Odluke o komunalnom doprinosu visina komunalnog doprinosa iznosi 1.321,82 kune.

3. Nalaže se Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Klana da donese potvrdu o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa sukladno točci 1. ovog Zaključka.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-01/12-01/20

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 28. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr