SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
OPĆINA KLANA

19.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 150/11), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima »Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 70/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2012. godine donosi

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Klana

Članak 1.

Općina Klana će prodati nekretnine u svom vlasništvu označene kao:

- k.č. 728/1 k.o. Klana

- k.č. 728/2 k.o. Klana

- k.č. 728/3 k.o. Klana

- dio k.č. 728/4 k.o. Klana

- k.č. 728/5 k.o. Klana

- k.č. 728/9 k.o. Klana

- k.č. 730 k.o. Klana

- k.č. 732/1 k.o. Klana

- k.č. 732/2 k.o. Klana

- k.č. 732/3 k.o. Klana

- k.č. 732/4 k.o. Klana

- k.č. 732/5 k.o. Klana

- k.č. 732/6 k.o. Klana

- k.č. 732/7 k.o. Klana

- k.č. 737/1 k.o. Klana

- k.č. 742 k.o. Klana

- k.č. 746/1 k.o. Klana

- k.č. 746/2 k.o. Klana

- k.č. 747 k.o. Klana

- k.č. 748 k.o. Klana

- k.č. 749 k.o. Klana

- k.č. 750/1 k.o. Klana

- k.č. 750/2 k.o. Klana

- dio k.č. 751/3 k.o. Klana

- dio k.č. 751/5 k.o. Klana

- dio k.č. 751/6 k.o. Klana

- k.č. 751/7 k.o. Klana

- dio k.č. 794/3 k.o. Klana

Ukupna površina nekretnina iznosi 46.800,00 m2.

Članak 2.

Utvrđuje se da će nekretnina biti prodana putem javnog natječaja, koji će biti objavljen u dnevnom tisku.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke, a nakon provedenog natječajnog postupka, ovlašćuje se načelnik Općine Klana da u ime Općine Klana, kao prodavatelja, zaključi kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem.

Općina Klana zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnina u kojem slučaju ne snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/23

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 28. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr