SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
GRAD RIJEKA

86.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju
darovitih učenika srednjih škola i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) članak 4. mijenja se i glasi:

»Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema učenik odnosno student:

-koji se obrazuje uz rad,

-koji je u okviru istog stupnja obrazovanja već stipendiran od strane Grada,

-student poslijediplomskog studija.«

Članak 2.

Privitak iz članka 5. Odluke mijenja se i glasi kako je utvrđeno u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. podstavku 2. riječi: »odnosno apsolventsku« brišu se.

Podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 4.

Članak 4.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Učenik koji ostvari godišnji prosjek ocjena od najmanje 4,50 odnosno student 4,00 i 55 ECTS bodova oslobađa se vraćanja stipendije u cijelosti.

Ako učenik ostvari prosjek ocjena od 3,50 do 4,49 odnosno student od 3,00 do 3,99 i 55 ECTS bodova, dužan je vratiti iznos u visini od 50% primljenog iznosa stipendije u toj školskoj/akademskoj godini.

Ako učenik ne ostvari prosjek ocjena od najmanje 3,50 odnosno student od najmanje 3,00 i 55 ECTS bodova, gubi pravo na nastavak stipendije i dužan je vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije u toj školskoj/akademskoj godini.

Student koji ne završi studij u roku utvrđenom studijskim programom dužan je vratiti cjelokupan iznos primljene godišnje stipendije.

Iznos primljene stipendije kojeg je korisnik stipendije dužan vratiti uvećava se za kamatnu stopu (ugovorom utvrđenu) s rokom vraćanja od godine dana nakon završetka školske/akademske godine.«

Članak 5.

Korisnik stipendije-student koji s Gradom ima sklopljen ugovor o stipendiranju ima pravo nastavka primanja stipendije sukladno odredbama Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/144

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 12. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

6. UKUPNI BODOVI

Ukupni bodovi pristupnika (BUK) određuju se kao zbroj bodova dobivenih po točkama 1. do 5. Prema izračunatim ukupnim bodovima sastavlja se rang-lista pristupnika koja služi kao temeljni kriterij za konačnu prosudbu o dodjeli stipendija.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o s  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=790&mjesto=51000&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr