SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
GRAD RIJEKA
94

88.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/ 04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/ 03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2004. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2004. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada,

- tržnice na malo.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavku opreme kao i iskaz financijskih

sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 2.779.000,00

-Javne površine 770 m2 stepeništa Dolac
- I. faza 2.179.000,00

-Uređenje spoja Korzo i Starčevićeve
ulice 2.236 m2 600.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 9.861.000,00

-Javne površine prema »Programu
poticane stanogradnje« Srdoči 1.510 m2 1.510.000,00

-Javne površine prema »Programu
poticane stanogradnje« Rujevica 2.280 m2 1.300.000,00

-Javne površine prema »Programu
poticane stanogradnje« Drenova 2.260 m2 1.300.000,00

-Javne površine prema »Programu
poticane stanogradnje« Škurinjsko Plase 260.000,00

-Javne površine Klobučarićev trg
- 1150 m2 1.150.000,00

-Javne površine Trg Sv. Barbare - 650 m2 650.000,00

-Uređenje spoja Korzo i Starčevićeve ulice
2.236 m2 400.000,00

-Javne površine 770 m2 stepenište Dolac
- I. faza 3.291.000,00

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu 23.531.000,00

-Pristupne ceste individualnim
građevinama po rješenjima
komunalnog doprinosa 1.500.000,00

-Ceste u naselju Drenova 560 m' 7.400.000,00

-Pristupna cesta s nadvožnjakom Nova
Ciottina II. faza - imovinsko-pravna
priprema 1.700.000,00

-Autobusno okretište na Pehlinu 2.500 m2 1.700.000,00

-Pristupna cesta do objekta K-12
Martinkovac 700.000,00

-Pristupna cesta na lokaciji Zapadni
Zamet 280 m' 741.000,00

-Škurinjska cesta II 800 m' 6.100.000,00

-Pristupna cesta 102 - 175 m' 500.000,00

-Pristupna cesta 104 dužina 165 m' 600.000,00

-Pristupna cesta do objekata - Marčeljeva
Draga 247 m' - priprema 200.000,00

-Pristupna cesta prema DPU Krnjevo
95 m' 290.000,00

-Pristupna cesta Poslovnom centru
Diračje 185 m' 300.000,00

-Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj
ulici - projekt 4.800.000,00

-Pristupna cesta prema DPU Škurinjska
Draga 4.000.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 16.630.000,00

-Cesta 233 u Srdočima 900 m' 5.700.000,00

-Pristupna cesta prema »Programu
poticane stanogradnje« - Srdoči 545 m' 1.090.000,00

-Pristupna cesta prema »Programu
poticane stanogradnje« - Rujevica 635 m' 550.000,00

-Pristupna cesta prema »Programu
poticane stanogradnje« - Drenova 850 m' 600.000,00

-Pristupna cesta prema »Programu
poticane stanogradnje« - Škurinjsko Plase
870 m' 240.000,00

-Pristupna cesta s nadvožnjakom Nova
Ciottina II. faza - priprema 2.000.000,00

-Pristupna cesta Pastoralnom centru
na Škurinju 1.000.000,00

-Željeznički podvožnjak RIO 1.500 m' 5.200.000,00

-Pristupna cesta Klobučarićev trg - 1150 m' 250.000,00

IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 640.000,00

-Javna rasvjeta stepeništa Dolac - I. faza 30.000,00

-Javna rasvjeta uz Škurinjsku cestu II 400.000,00

-Javna rasvjeta uz cestu prema DPU
Krnjevo 5 m' 10.000,00

-Javna rasvjeta uz cestu s rotorom
u Radničkoj ulici 200.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 1.730.000,00

-Javna rasvjeta uz cestu 233 u Srdočima 500.000,00

-Javna rasvjeta prema »Programu
poticane stanogradnje« - Rujevica 1000 m' 200.000,00

-Javna rasvjeta prema »Programu
poticane stanogradnje« Drenova 1200 m' 250.000,00

-Javna rasvjeta prema »Programu
poticane stanogradnje« Srdoči - 450 m' 230.000,00

-Javna rasvjeta željeznički podvožnjak RIO 400.000,00

-Javna rasvjeta Klobučarićev trg 250 m' 75.000,00

-Javna rasvjeta Trg Sv. Barbare 150 m' 75.000,00

V. GRAĐENJE GROBLJA

Članak 5.

Građenje groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 1.500.000,00

-400 ukopnih mjesta na općim poljima 1.500.000,00

b)iz sredstava proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 1.946.000,00

-400 ukopnih mjesta na općim poljima 1.946.000,00

VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od 22.230.000,00

-Izgradnja cjevovoda izvor Rječine-Zoretići 4.000.000,00

-Vodoopskrba otoka Krka 600.000,00

-Izgradnja nove CS Kozala i cjevovod
CS Kozala-VS Streljana 11.230.000,00

-Izgradnja vodovoda prema Programu
vode 3 5.000.000,00

-Vodoistražni radovi 400.000,00

-Projektna dokumentacija - 300.000,00

-Radionica vodoopskrbnog područja
Rijeka 1 i baždarnica - 700.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 2.240.000,00

-Izgradnja vodovoda izvor Rječine-Zoretići 1.500.000,00

-Izgradnja vodovoda prema »Programu
poticane stanogradnje«-Srdoči 85 m' 85.000,00

-Izgradnja vodovoda prema »Programu
poticane stanogradnje«-Rujevica 325 m' 200.000,00

-Izgradnja vodovoda prema »Programu
poticane stanogradnje«-Drenova 350 m' 175.000,00

- Izgradnja vodovoda Trg Sv. Barbare 140.000,00

- Izgradnja vodovoda Klobučarićev trg 1 140.000,00

VII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 7.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od 12.030.000,00

-Kanalizacija Grobnik i Klana 7.000.000,00

-Kolektor naselja Drnjevići II. faza
- fekalna 800.000,00

-Kolektor M. Barača 2.200.000,00

-Kolektor Sv. Kuzam 1.000.000,00

-Kolektor u Ul. S. Frankovića 400.000,00

-Projektna dokumentacija 630.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 3.280.000,00

-Kanalizacija prema »Programu
poticane stanogradnje« - Srdoči 85 m' 85.000,00

-Kanalizacija prema »Programu
poticane stanogradnje« - Rujevica 325 m' 200.000,00

-Kanalizacija prema »Programu
poticane stanogradnje« - Drenova 350 m' 75.000,00

-Oborinska kanalizacija ceste 233 300.000,00

-Odvodnja Klobučarićev trg 135.000,00

-Odvodnja Trg Sv. Barbare 135.000,00

-Odvodnja Škurinjska cesta II 500.000,00

-Odvodnja ceste podvožnjak RIO 400.000,00

-Kolektor naselja Drnjevići - II. faza
- oborinska 1.350.000,00

VIII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Članak 8.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od 8.000.000,00

-Nabava 10 specijalnih vozila
za odvoz otpada 8.000.000,00

IX. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 9.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od 16.300.000,00

-Sanacija odlagališta Viševac u fazama 7.000.000,00

-Izgradnja reciklažnih dvorišta
i eko otoka po fazama 4.300.000,00

-Predkorektivna akcija odlagališta Sovjak 5.000.000,00

X. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO

Članak 10.

Građenje objekata i uređaja te nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava naknade za koncesiju
u ukupnom iznosu od 800.000,00

-Razvoj tržne djelatnosti i investicijsko
održavanje tržnica 800.000,00.

Članak 11.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 123.497.000,00 kuna.

Članak 12.

Dosadašnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2002. - 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01) prestaje važiti silom zakona dana 24. rujna 2004. godine.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/83

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 30. rujna 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr.sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr