SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
GRAD ČABAR

16.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 6. srpnja 2012. godine donosi

II. IZMJENU STATUTA GRADA ČABRA

Članak 1.

Iza članka 65. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10) dodaje se novi članak 65a. koji glasi.

»Gradonačelnik može imati savjetodavno tijelo (kabinet) za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada od najviše 5 članova. Savjetodavno tijelo u pravilu čine gradonačelnik, službenici upravnih tijela Grada te prema potrebi i drugi vanjski suradnici.

Za obavljanje poslova članovi savjetodavnog tijela mogu ostvariti pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom gradonačelnika.«

Članak 2.

Ova Izmjena Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/12-01/01

Ur. broj: 2108-03-01/1-12-1

Čabar, 6. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr