SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
GRAD RIJEKA
94

87.

Na temelju članka 107. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/ 02,13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

Članak 1

Grad Rijeka kao većinski vlasnik daje suglasnost KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za zaduženje putem financijskog kredita u iznosu od 30.000.000,00 kn kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka radi nabavke 20 autobusa za javni gradski prijevoz putnika.

Članak 2.

KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka zadužit će se pod slijedećim uvjetima:

ÔVrsta kredita: dugoročni kunski kredit s
valutnom klauzulom u EUR

ÔIznos kredita: 30.000.000,00 kuna

ÔKamatna stopa: 3,6945% - tromjesečni
LIBOR za EUR + 1,6 p.p.

ÔEfektivna kamatna stopa: 3,81 0odišnje

ÔMetoda obračuna kamate: proporcionalno

ÔRok povrata kredita: 72 mjeseca

ÔDinamika otplate glavnice
i kamate: mjesečno

ÔNaknada za odobrenje
kredita: 0,15a iznos kredita
- jednokratno

ÔUkupna cijena kredita: 33.429.648,53 kn

ÔInstrumenti osiguranja
kredita: zalog na 20 autobusa, polica
osiguranja vinkulirana u
korist kreditora i mjenica

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/80

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 30. rujna 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr.sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr