SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
OPĆINA PUNAT

23.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 5. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/ 10) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 28. lipnja 2012. godine donosi

1. IZMJENU I DOPUNU PLANA
GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA U 2012. GODINI

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/11) članak 1. mijenja se i glasi:

1. Izmjenom i dopunom Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. god. (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Trgovačkog komunalnog društva »Ponikve« d.o.o. Krk, procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovog Plana podrazumjevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

U 2012. godini na području Općine Punat financirat će se gradnja sljedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda kako slijedi:

A) Izgradnja kolektora fekalne
kanalizacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.499.000,00

Kanalizacija Stare Baške. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000,00

»Izgradnja CS Autobusna stanica« u Puntu. . . 195.000,00

Odvojak ulice Novi put prema objektu
Novi put 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.000,00

Dio ulice A. Cesarca od br. 15 do spoja s
Gajevom ulicom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00

Izgradnja kanalizacije u slijepom odvojku 17.
travnja od križanja s ulicom M. Gupca do
Brodogradilišta s rekonstrukcijom vodovoda . 250.000,00

Ostala ulaganja u mjesnu kanalizaciju naselja
Punat (odvojak Kolušin uz bivše kino do spoja Put sv.
Trojice, dio Primorska, dio Pod topol, dio
Pelinković i dr.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327.000,00

Prečistač fekalnih voda Punat . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00

B) Izgradnja nove vodovodne infrastrukture
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.554.930,00

1. Nastavak izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog
sustava u naselju Stara Baška . . . . . . . . . . . 906.678,02

2. Izgradnja nove vodovodne infrastrukture u dijelu
Šetališta I. Brusića. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.000,00

3. Nastavak vodovoda u ulici Pelinković . . . . . . 19.321,98

4. Vodoopskrba otoka Krka . . . . . . . . . . . . . . . 357.930,00

Članak 3.

Sredstva potrebna za gradnju vodnih komunalnih građevina navedenih pod A) i B) u prethodnom članku ovog Plana realizirat će se:

1. prihod od naknade za priključenje na objekte
komunalne infrastrukture. . . . . . . . . . . . . . . . 600.000,00

2. prihod od koncesija komunalnih
djelatnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.000,00

3. povrat 8% vodnog doprinosa. . . . . . . . . . . . . . 20.000,00

4. dio ustupljenog poreza na dohodak. . . . . . . . 827.238,16

5. potpora Grada Krka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.691,84

6. prihod od naknade za razvoj na području
Općine Punat (Ponikva). . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00

7. Ostali prihod Proračuna Općine Punat . . . 351.000,00

IPARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000,00


UKUPNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.053.930,00

Članak 4.

1. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-12 -4

Punat, 28. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=51521&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr