SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
OPĆINA PUNAT

22.

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu »Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/ 09 i 49/11) i članka 32. Statuta Općine Punat »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 28. lipnja 2012. godine donosi

1. IZMJENU I DOPUNU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini (»Službene novine PGŽ« broj 46/11) članak 1. mijenja se i glasi:

1. Izmjenom i dopunom Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2012. god., vrsta poslova održavanja te financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 2.

1. Izmjena i dopuna Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-12-6

Punat, 28. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

Izmjenu i dopunu Programa održavanja kom  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=51521&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr