SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
OPĆINA PUNAT

21.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) i članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09 i 49/11), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 28. lipnja 2012. godine donosi

1. IZMJENU I DOPUNU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2012. GODINI

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/11) članak 1. mijenja se i glasi:

Izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini iskazuju se financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja te se definiraju aktivnosti - izdaci gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme u 2012. godini, u naselju Punat i Stara Baška, kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 2.

1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-12-5

Punat, 28. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 

Izmjena i dopuna programa gradnje objeka  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=51521&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr