SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
OPĆINA PUNAT

19.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 28. lipnja 2012. godine donosi

1. IZMJENU I DOPUNU PLANA PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2012. GODINU SA
PROJEKCIJOM 2013. - 2014. GODINE

Članak 1.

U Planu Proračuna Općine Punat za 2012. godinu sa projekcijom 2013. - 2014. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 46/11), članak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.

U Planu Proračuna Općine Punat za 2012. godinu sa projekcijom 2013 - 2014. godine (»Službene novine PGŽ« broj 46/ 11), članak 2. mijenja se i glasi:

Prihodi i primici, rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu fin anciranja u 1. Izmjeni i dopuni Plana Proračuna Općine Punat za 2012.godinu sa projekcijom 2013. - 2014. godine, a u Posebnom dijelu 1. Izmjene i dopune Plana proračuna za 2012. godinu i Posebnom dijelu Projekcije za 2013. - 2014. godinu po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 3.

Ova 1. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2012. godinu sa projekcijom 2013. - 2014. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, čijim stupanjem na snagu prestaje vrijediti Plan proračuna Općine Punat za 2012. godine sa projekcijom 2013. - 2014. godine (»Službene novine PGŽ« broj 46/11).

Klasa: 400-08/11-01/5

Ur. broj: 2142-02-02-4-12-9

Punat, 28. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 

Izmjena i dopuna plana proračuna Općine   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=51521&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr