SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
GRAD OPATIJA
44

41.

Na temelju članka 25. stavka 2. i članka 32. stavka 2. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02, 122/02 i 105/04), članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 30. rujna 2004. godine, donosi

ODLUKU
o prekršajnim sankcijama

Članak 1.

Ovom Odlukom usklađuju se prekršajne sankcije propisane odlukama Grada Opatije sa Zakonom o prekršajima.

Članak 2.

U Odluci o držanju kućnih ljubimaca (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 9/95, 13/95 i 24/95) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 30. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.000,00 do 1.500,00 kuna« treba stajati »Globom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 30. stavku 2. umjesto riječi »novčanom kaznom od 100,00 do 500,00 kuna« treba stajati »globom od 200,00 kuna«,

- u članku 31. umjesto riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 32. umjesto riječi »mandatnu kaznu« treba stajati »globu«, a umjesto riječi »100,00 kuna« treba stajati »200,00 kuna«.

Članak 3.

U Odluci o grbu i zastavi Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 16/95, 19/95, 24/95 i 7/00) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 18. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna« treba stajati »Globom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 18. stavku 2. umjesto riječi »novčanom kaznom od 500,00 kuna« treba stajati »globom od 200,00 kuna«,

- u članku 18. stavku 3. umjesto riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 18. stavku 4. umjesto riječi »mandatnu kaznu« treba stajati »globu«, a umjesto riječi »400,00 kuna« treba stajati »200,00 kuna«.

Članak 4.

U Odluci o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 21/95) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 27. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.500,00 - 2.000,00 kuna« treba stajati »Globom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 27. stavku 2. umjesto riječi »novčanom kaznom od 500,00 kuna« treba stajati »globom od 200,00 kuna«,

- u članku 28. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 28. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 200,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 29. umjesto riječi »novčane kazne« treba stajati »globe«.

Članak 5.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije - pročišćeni tekst broj 4/96, 33/ 96 i 3/97) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 59. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Globom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 59. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 59. stavku 3. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna« treba stajati »Globom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 59. stavku 4. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 60. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 60. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 61. umjesto riječi »novčanu kaznu« treba stajati »globu«.

Članak 6.

U Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 4/96 i 11/98) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 17. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Globom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 17. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 400,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 18. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 400,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 19. umjesto riječi »mandatnu kaznu« treba stajati »globu«, a umjesto riječi »400,00 kuna« treba stajati »200,00 kuna«.

Članak 7.

U Odluci o odvodnji otpadnih voda (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/97) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 24. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Globom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 24. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 400,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 25. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 26. umjesto riječi »kaznu« treba stajati »globu«, a umjesto riječi »300,00 kuna« treba stajati »200,00 kuna«.

Članak 8.

U Odluci o komunalnom redarstvu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/97) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 15. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Globom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 15. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 400,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 16. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 400,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 16. stavku 2. umjesto riječi »mandatnu kaznu« treba stajati »globu«, a umjesto riječi »400,00 kuna« treba stajati »200,00 kuna«.

Članak 9.

U Odluci o upravljanju grobljima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 1/99) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 25. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Globom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 25. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 26. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Globom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 26. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 27. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 28. umjesto riječi »kaznu« treba stajati »globu«, a umjesto riječi »300,00 kuna« treba stajati »200,00 kuna«.

Članak 10.

U Odluci o organizaciji linijskog prijevoza putnika na području Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/99) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 40. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Globom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 40. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 41. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 42. umjesto riječi »novčanu kaznu« treba stajati »globu«, a umjesto riječi »100,00 kuna« treba stajati »200,00 kuna«.

Članak 11.

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/03 - pročišćeni tekst) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 22. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 22. stavku 2. umjesto riječi »mandatnu kaznu« treba stajati »globu«.

Članak 12.

U Odluci o autotaksi prijevozu osoba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 11/98) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 34. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Globom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 34. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 35. umjesto riječi »novčanom kaznom od 400,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 36. umjesto riječi »novčane kazne« treba stajati »globe«.

Članak 13.

U Odluci o nerazvrstanim cestama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 29/95) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 33. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Globom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 33. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 34. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Globom od 200,00 kuna«,

- u članku 35. umjesto riječi »mandatnu kaznu« treba stajati »globu«, a umjesto riječi »300,00 kuna« treba stajati »200,00 kuna«.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/10

Ur. broj: 2156/01-01-04-1

Opatija, 30. rujna 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća:
Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr