SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

10.

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
u Općini Malinska - Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09) (u daljnjem tekstu: Odluka), članak 4. stavak 6. Odluke mijenja se i glasi:

»Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina osim parkova, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, komunalne opreme i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.«

Članak 2.

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi::

»Članak 4.

Komunalne djelatnosti održavanja zgrada i objekata u javnoj funkciji, održavanja javnih površina i održavanja čistoće povjerene su na obavljanje trgovačkom društvu Dubašnica d.o.o. iz Malinske.«

Članak 3.

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Komunalna djelatnost održavanja parkova, održavanja groblja, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete u Općini Malinska - Dubašnica obavlja se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-10

Malinska, 12. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51511&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr