SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
GRAD KASTAV
40

39.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 45. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 9. sjednici održanoj dana 30. rujna 2004. godine, donosi

ODLUKU
o I. Izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« PGŽ broj 4/04) članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Koncesijom se može steći pravo obavljanja sljedećih poslova:

1. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

2. obavljanje dimnjačarskih poslova

3. obavljanje prijevoza pokojnika

4. tržnica na malo.«

U članku 4. stavku 3. brojevi »5. i 6.« se brišu.

Članak 2.

Ugovori o koncesiji i o povjeravanju poslova za obavljanje komunalnih djelatnosti ostaju na snazi i važe do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/9

Ur. broj: 2170 -05-01-1-04-3

Kastav, 30. rujna 2004.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Kastva
Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr