SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
OPĆINA PUNAT

18.

Na temelju članka 5. st. 1. točke 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), članka 3. st. 13. i članka 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine PGŽ« 33/05) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 35/ 09), Općinsko vijeće Općine Punat, na 26. sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima s
naplatom i načinu naplate parkirališta na području
Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 19/04, 16/05, 22/05, 23/07, 20/08, 15/11 i 19/ 11), u članku 2. stavku 1. iza 12. alineje dodaje se alineja koja glasi: »- parkiralište broj 13.: Krčka ulica«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 2. iza 7. alineje dodaje se alineja koja glasi: »- parkiralište broj 13: Krčka ulica«.

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkirališta na području Općine Punat.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-12-10

Punat, 31. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=785&mjesto=51521&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr