SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
OPĆINA JELENJE

6.

Temeljem članka 52. Zakona o proračunu (»Narodne novine« 87/08) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 7. ožujka 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o korištenju viška sredstava iz 2011. godine

Članak 1.

Odobrava se korištenje viška ostvarenih sredstava iz 2011. godine, u ukupnom iznosu od 126.463,00 kn, za podmirenje izdataka, kako slijedi:

- Poz. 20 - PROSLAVE I POKROVITELJSTVA u iznosu od 4.260,00 kuna (Centar za socijalnu skrb - nabavka automobila)

- Poz. 25 - OSTALE NESPOMENUTE USLUGE u iznosu od 23.562,97 kuna (Hrvatske vode i Vatrogasna Zajednica PGŽ)

- Poz. 35 - ENERGIJA u iznosu od 38.640,03 kuna.

- Poz. 46 - UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE u iznosu od 10.000,00 kuna (Studio Internet TV)

- Poz. 57 - TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - DVD IVAN ZORETIĆ - ŠPANAC u iznosu od 50.000,00 kuna (Ljetna sezona)

Članak 2.

Izdaci iz prethodnog stavka će se rasporediti na poziciju rashoda i izdataka 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje za 2012. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/

Ur. broj: 2170-04-01-12-

Dražice, 7. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Damir Maršanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr