SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
OPĆINA JELENJE

1.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 7. ožujka 2012. godine donosi

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje
u obrazovanju i kulturi za 2011. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Jelenje u 2011. godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj 20. prosinca 2010. godine.

Članak 2.

Program javnih potreba Općine Jelenje u kulturi za 2011. godinu ostvaren je kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/12-01/

Ur. broj: 2170-04-01-12-

Dražice, 7. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Damir Maršanić, v. r.

 

Izvješće o ostvarenju Programa javnih po  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr