SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
OPĆINA PUNAT

16.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), a u svezi sa člankom 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 i 114/11), Općinsko vijeće Općine Punat, na 26. sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O TRGOVINI
NA MALO IZVAN PRODAVAONICA

Članak 1.

U Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/08, 19/10 i 33/10 - pročišćeni tekst, 15/11) u članku 9. stavku 1. dodaje se alineja 3 koja glasi: »- na lokaciji u uvali Zala (z.č. 937/31): prodaja konfekcioniranog pića i sladoleda i dr.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-12-11

Punat, 31. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=784&mjesto=51521&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr