SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
OPĆINA PUNAT

14.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA RAZDOBLJE
1. SIJEČANJ - 31. PROSINAC 2011. GODINE

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj 31. prosinac 2011. godine kako slijedi:


A) PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja 14.407.617,78 Kn

2. Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine 116.140,08 Kn

3. Primici od financijske imovine i
zaduživanja 0,00 Kn


B) SREDSTVA VIŠKA PRIHODA
IZ 2010. GODINE
431.425,07 Kn

UKUPNO A1 + A2 + A3 +B: 14.955.182,93 Kn


C) RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja 8.445.871,45 Kn

2. Rashodi za nefinancijsku imovinu 6.307.786,75 Kn

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova 79.566,47 Kn

UKUPNO C1 + C2 + C3: 14.833.224,67 Kn


D) VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA
NAD RASHODIMA I IZDACIMA
2011. GODINE 121.958,26 Kn

( A+B-C)


Članak 2.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima 2011.godine utvrđen člankom 1. ove Odluke u svoti od 121.958,26 Kn prenosi se u 2012. godinu.

Raspored sredstava iz st.1.ovog članka utvrditi će se zasebnom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa : 400-08/11-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-12-19

Punat, 31. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2011. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 01. siječanj - 31. prosinac 2011. godine sastoji se od:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2011. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/11-01/3

Ur. broj: 2142-02-02-4-12-17

Punat, 31. svibnja 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Općinskog vijeća
Marijan Kerežig, v. r.

 

 

Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaj  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=784&mjesto=51521&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr