SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD RIJEKA

71.

Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Članak 1.

U Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07 i 55/09) u članku 2. stavku 2. iza riječi: »loženje« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/113

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 31. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=784&mjesto=51000&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr