SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD RIJEKA

70.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu
Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/ 09) članak 5. mijenja se i glasi:

»Početnu kupoprodajnu cijenu stana utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na temelju elaborata o procjeni prometne vrijednosti nekretnine (u daljnjem tekstu: elaborat), izrađenog od strane ovlaštene osobe građevinske struke, koji ne smije biti stariji od godine dana.

U slučaju kada je od izrade elaborata proteklo više od godine dana, prije provođenja postupka prodaje stana, obavezno se izrađuje revizija elaborata.

Troškove izrade elaborata kao i troškove prve revizije elaborata u smislu stavka 2. ovoga članka snosit će Grad.

Troškove izrade svake sljedeće revizije elaborata, u slučaju kada od izrade posljednje revizije elaborata protekne više od godine dana, snosit će podnositelj zahtjeva za kupnju stana.

Odredba stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju prodaje stana koji je neprikladan za stanovanje.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na web stranicama Grada i na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3, najmanje 15 dana prije roka određenog za podnošenje ponuda na natječaj, a u dnevnom tisku se daje obavijest o objavljenom natječaju.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/112

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 31. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=784&mjesto=51000&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr