SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD OPATIJA

38.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09 i 30/09- ispravak) i na temelju točke V Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini, (»Narodne novine« broj 52/2012),

Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2012. godine donosi

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov u 2012. godini

Članak 1.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godini obuhvaća ukupna ulaganja u objekte i opremu u iznosu od 348.600 kn.

Članak 2.

Planirana sredstva iz Proračuna Grada Opatije iznose 150.845 kn.

Bilancirana sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto: 4511) u visini od 197.746 kn raspoređuju se za dio ulaganja u objekte i to kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 011-01/12-01/16

Ur. broj: 2156/01-01-12-2

U Opatiji, 30.svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Sclaunich O'Brien, dipl.oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr