SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD OPATIJA

36.

Na temelju članka 29. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09-ispr.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
O FORMIRANJU I IMENOVANJU
ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE
GRADA OPATIJE

Članak 1.

Zapovjedništvo civilne zaštite je stručno operativno tijelo koje zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Opatije.

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Opatije mobilizira se i poziva sukladno operativnom Planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu gradonačelnika.

Članak 2.

Za članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Opatije imenuju se:

Ime i prezime

Adresa

Funkcija

Funkcija u Zapovjedništvu

1.

Danijel Jerman

Izviđačka 2b, Rijeka

Pročelnik upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti

Zapovjednik

2.

Raul Degano

V. Gortana 4,Matulji

Voditelj tehničkog odsjeka

Načelnik

3.

Neven Varljen

Opatija, M. Tita 21

Vijećnik Gradskog vijeća

Zamjenik načelnika

4.

Petar Saničanin

Cesta Lovranska
Draga 45 C, Lovran

Viši stručni suradnik za zaštitu od
požara te zaštitu i spašavanje

Član za protupožarnu zaštitu

5.

Moreno Negrić

Dobreć 43 A, Lovran

Voditelj OJ »Cestari«
Komunalac d.o.o.

Član za komunalne djelatnosti

6.

Zoran Barbalić

Krnjevo 20/c, Rijeka

Viši referent-
komunalni redar

Član za zbrinj. stanovništva
i evakuaciju

Članak 3.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Zapovjedništva civilne zaštite Grada Opatije obavljati će Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/12-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-12-1

Opatija, 30. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Sclaunich O'Brien, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr