SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 18. Ponedjeljak, 21. svibnja 2012.
OPĆINA KLANA

11.

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11), članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/ 12) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj dana 14. svibnja 2012. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
O IMENOVANJU MRTVOZORNIKA NA
PODRUČJU OPĆINE KLANA

Predlaže se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da se za područje Općine Klana kao mrtvozornici koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove imenuju:

- Prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. med.,

- Dr. sc. Miran Čoklo, dr. med.,

- Doc. dr. sc. Valter Štemberga, dr. med.,

- Morana Čengija, dr. med.,

- Prof. dr. sc. Alan Bosnar, dr. med.

- Biserka Rubeša-Svetić, dr. med.

Klasa: 021-01/12-01/14

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 14. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr