SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 18. Ponedjeljak, 21. svibnja 2012.
OPĆINA KLANA

9.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 14. svibnja 2012. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o usvajanju revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Klana

Članak 1.

Temeljem dobivene suglasnosti od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka od 6. travnja 2012. godine, KLASA: 810-03/12-04/04, URBROJ: 543-12-01-12-2, Općinsko vijeće Općine Klana usvaja reviziju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Klana.

Članak 2.

Reviziju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Klana, ovjeren pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Vijeća, sastavni je dio ovog Zaključka.

Jedan izvornik revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Klana čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/15

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 14. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr