SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 18. Ponedjeljak, 21. svibnja 2012.
OPĆINA KLANA

8.

Temeljem članka 5. stavka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/ 07 i 124/10), članka 31. i 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana, sjednici održanoj 14. svibnja 2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Breza, Klana, Lisac, Studena i Škalnica

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina sredstava koja pravne i fizičke osobe, nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Klana za dijelove katastarskih općina Breza, Klana, Lisac, Studena i Škalnica.

Članak 2.

Visina sredstava kojima fizička osoba, nositelj prava na nekretninama, sudjeluje u sufinanciranju katastarske izmjere na području Općine Klana za dijelove katastarskih općina Breza, Klana, Lisac, Studena i Škalnica iznosi 3.000,00 kuna za obročno plaćanje u maksimalno deset mjesečnih obroka, odnosno 2.000,00 kuna, ako uplatu izvrši odjednom. Fizička osoba, nositelj prava na samo jednoj nekretnini plaća iznos od 750,00 kuna. U slučaju da se nakon javnog izlaganja ustanovi da fizička osoba, nositelj prava na nekretninama ima više od jedne nekretnine donijet će se upravni akt, kojim će vlasnik platiti puni iznos iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Visina sredstava kojima će pravna osoba, nositelj prava na nekretninama, financirati katastarsku izmjeru na području Općine Klana za dijelove katastarskih općina Breza, Klana, Lisac, Studena i Škalnica:

-za nekretnine ukupne površine do 1.000 m2 = 5.000,00 kuna,

-za nekretnine ukupne površine od 1.001 m2 do 5.000 m2 = 10.000,00 kuna,

-za nekretnine ukupne površine od 5.001 m2 do 30.000 m2 = 15.000,00 kuna,

-za nekretnine ukupne površine od 30.001 m2 do 50.000 m2 = 25.000,00 kuna,

-za nekretnine ukupne površine preko 50.001 m2 = 50.000,00 kuna,

Članak 4.

Djelomično se oslobađaju fizičke osobe, nositelji prava na nekretninama, obveze iz članka 2. ove Odluke koji su korisnici socijalne skrbi Općine Klana i to na način da plaćaju:

- 1.500,00 kuna u maksimalno deset mjesečnih obroka

- 1.000,00 kuna ukoliko se uplata izvrši odjednom

Kao dokaz za ispunjavanje uvjeta za djelomično oslobođenje potrebno je priložiti važeće Rješenje Općine Klana, iz kojeg je vidljivo da fizička osoba, nositelj prava na nekretninama ostvaruje prava iz socijalne skrbi.

Članak 5.

Fizička osoba, nositelj prava na samo jednoj nekretnini, a koji ostvaruje prava iz socijalne skrbi, plaća iznos od 750,00 kuna. U slučaju da se nakon javnog izlaganja ustanovi da fizička osoba, nositelj prava na nekretninama, a koji ostvaruje prava iz socijalne skrbi, ima više od jedne nekretnine donijet će se upravni akt kojim će vlasnik platiti puni iznos iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Djelomično se oslobađaju fizičke osobe, nositelji prava na nekretninama, obveze iz članka 2. ove Odluke koji imaju status hrvatskog branitelja i to na način da plaćaju:

- 2.500,00 kuna u maksimalno deset mjesečnih obroka

- 1.500,00 kuna ukoliko se uplata izvrši odjednom

Kao dokaz za ispunjavanje uvjeta za djelomično oslobođenje potrebno je priložiti važeću Potvrdu o statusu hrvatskog branitelja izdanu od strane Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, iz kojeg je vidljivo da je fizička osoba, nositelj prava na nekretninama hrvatski branitelj.

Članak 7.

Fizička osoba, nositelj prava na samo jednoj nekretnini, a koji ima status hrvatskog branitelja, plaća iznos od 750,00 kuna. U slučaju da se nakon javnog izlaganja ustanovi da fizička osoba, nositelj prava na nekretninama, a koji ima status hrvatskog branitelja, ima više od jedne nekretnine donijet će se upravni akt kojim će vlasnik platiti puni iznos iz članka 6. ove Odluke.

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel Općine Klana će o obvezi sudjelovanja u sufinanciranju katastarske izmjere na području Općine Klana te utvrđivanju visine sredstava kojima pravna i fizička osoba, nositelj prava na nekretninama sudjeluje u sufinanciranju katastarske izmjere donijeti upravni akt, odnosno Rješenje o sufinanciranju katastarske izmjere na području Općine Klana.

Na zahtjev fizičke, odnosno pravne osobe, nositelja prava na nekretninama, a koji se podnosi u roku od osam dana od dana konačnosti Rješenja o sufinanciranju katastarske izmjere na području Općine Klana, može se odobriti obročna otplata u maksimalno deset mjesečnih obroka, o čemu će se sklopiti poseban Ugovor sa Općinom Klana.

Članak 9.

Fizičke i pravne osobe, nositelji prava na nekretninama dužni su prilikom pristupanja izlaganju katastarskih podataka predočiti upravni akt, odnosno Rješenje o sufinanciranju katastarske izmjere na području Općine Klana iz članka 8., stavak 1., ove Odluke i potvrdu o izvršenoj uplati iznosa donesenog na temelju upravnog akta ove Odluke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021/01/12-01/17

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 14. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr