SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 17. Petak, 11. svibnja 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

18.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

1. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
Općine Viškovo u 2012. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2012. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/11, u daljnjem tekstu Program) u članku 2. stavku 9. iza riječi »zemljišta« dodaje se tekst »legalizacija svlačionica NK Halubjan i boćališta Marčelji,« a iza riječi »dvorane« dodaju se riječi « te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta uređenja prostora u prizemlju sportske dvorane«.

Članak 2.

U Programu se mijenja tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Ove izmjene Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2012. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01-01/04

Ur. broj: 2170-01-06/01-12-22

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

I. Izmjene Programa javnih potreba u spo  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr