SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 17. Petak, 11. svibnja 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

14.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 44/11) u članku 10. stavku 1. iza riječi »ostvarenih u 2011. godini« dodaje se tekst koji glasi: »što iznosi 204.500 kn«.

Članak 2.

U članku 17. stavak 2. se mijenja i glasi: »U 2012. godini Općina će se zadužiti u iznosu od 5.700.000 kn za potrebe izgradnje i opremanja novog vrtića te izrade projekata rekonstrukcije zgrade Općine i Doma hrvatskih branitelja.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/04

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-19

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

I. Iimjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2012. do 2014. godine stupaju na snagu danom objave u (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije«).

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr