SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 17. Petak, 11. svibnja 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

13.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE VIŠKOVO ZA 2012. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014.

Članak 1

U Proračunu Općine Viškovo za 2012. godinu i projekciji za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 44/11.) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcijom za 2013. i 2014. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u Proračunu i izdaci financiranja, po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu planirani su kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Proračunu Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/04

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-17

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v. r.

 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE
OD 2012. DO 2014. GODINE

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viš  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr