SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 17. Petak, 11. svibnja 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

12.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2011. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom vrši raspodjela rezultata - viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu u iznosu od 19.198.917,19 kuna te ranije rezerviranih sredstava od prodaje stanova u iznosu od 279.359,70 kn, rezerviranja za izvlaštenja u iznosu od 75.000,00 kn i ostalih rezerviranja u iznosu od 5.725.737,29 kn odnosno ukupno 25.279.014,18 kn.

Članak 2.

Ostvareni višak iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se u 2012. godini za sljedeće namjene:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/04

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-16

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

Odluka o raspodjeli rezultata - viška pr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr