SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 17. Petak, 11. svibnja 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

 11.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinski načelnik Općine Viškovo podnio je Općinskom vijeću Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO
ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2011. godini ostvaren višak prihoda/ primitaka od 19.198.917,19 kuna, dok rezervirana sredstva iz 2010. godine iznose 6.080.096,99 kuna pa ukupna raspoloživa sredstva za buduća razdoblja iznose 25.279.014,18 kuna.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi u Proračunu i izdaci financiranja po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu planirani su kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/04

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-15

Viškovo, 10. svibnja 2012.

Općinski načelnik
Goran Petrc, prof., v. r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr