SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 17. Petak, 11. svibnja 2012.
GRAD CRES

13.

Na osnovu stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 7. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o Prvim izmjenama Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Cresu za 2012. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2012. godinu, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/11), mijenja se i glasi:

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/11-01/8

Ur. broj: 2213/02-01-12-4

Cres, 7. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr