SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 17. Petak, 11. svibnja 2012.
GRAD CRES

12.

Temeljem članka 37. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 7. svibnja 2012. godine donosi

ODLUKU
o Prvim izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Cresa za 2012. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Cresa za 2012. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Grada Cresa za 2012. godinu sadrži:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi za 2012. godinu utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, posebnom dijelu proračuna te planu razvojnih programa kako slijedi:

Članak 3.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2012. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-01/12-1/14

Ur. broj: 2213/02-01-01-12-5

Cres, 7. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2012/1 U 2012/2

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Odluka o Prvim Izmjenama i dopunama Pror  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr