SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 17. Petak, 11. svibnja 2012.
GRAD CRES

11.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Grada

Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 7. svibnja 2012. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Grada Cresa za 2011. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Grada Cresa za 2011. godinu sadrži:

- ukupno ostvarene prihode u iznosu od 19.849.094,62 kn

- višak prihoda poslovanja iz 2010. godine 1.943.161,91 kn

- ukupno izvršene rashode u iznosu od 19.904.152,71 kn

- višak prihoda nad rashodima 1.888.103,82 kn

Članak 2.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.888.103,82 kn rasporedit će se u 2012. godini na realizaciju Projekta Jadran.

Članak 3.

Plan i izvršenje bilančnog dijela Proračuna Grada Cresa za 2011. godinu sastavni je dio ovog Godišnjeg obračuna proračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun proračuna stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-01/12-01/9

Ur. broj: 2213/02-01-01-12-4

Cres, 7. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2011 / 4 OD 01.01.11. DO 31.12.11.

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa z  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr