SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 16. Subota, 5. svibnja 2012.
OPĆINA MRKOPALJ

5.

Temeljem odredbi članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 34/09), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 23. travnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o rasporedu viška prihoda iz 2011. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i vrši raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2011. godinu, kako slijedi:

1. Višak prihoda poslovanja 286.899,92

2. Višak prihoda od nefinancijske imovine 105.779,55

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 286.899,92 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda poslovanja iz 2010. god. u iznosu od 255.345,21 kn.

Članak 3.

Višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 105.779,55 kn + višak prihoda od financijske imovine iz prethodnih godina u iznosu od 32.164,00 kn te preostali višak prihoda poslovanja u iznosu od 31.554,71 kn čini višak prihoda po godišnjem obračunu proračuna u iznosu od 169.498,26 kn.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda iz članka 3. ove Odluke u iznosu od 169.498,26 kn sastoji se od neutrošenih nenamjenskih ili namjenskih prihoda proračuna za 2011. god.

Članak 5.

Ostvareni višak prihoda iz članka 4. ove Odluke raspoređuje se u Proračun općine Mrkopalj za 2012. godinu za pokriće tekućih izdataka Općine i investicijska ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/12-01/02

Ur. broj: 2112-05-02-12-4

Mrkopalj, 23. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr