SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 16. Subota, 5. svibnja 2012.
OPĆINA LOPAR

11.

Na temelju članka 13. i 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), članka 7. stavka 1. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine« broj 26/ 03), I. poglavlja tč. 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnim mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11) i članka 51. stavka 3. točke. 28. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 27/09, 35/09), Načelnik Općine Lopar, 3. svibnja 2012. godine, donio je

ODLUKU
o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Općine Lopar u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2012. godine.

Motriteljsko-dojavna služba predstavlja operativni plan Općine Lopar za provedbu mjera zaštite od požara za 2012. godinu.

Članak 2.

Temeljem točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnim mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11), u razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara Služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo od 6,00 do 22,00 sata.

Članak 3.

Služba se provodi osmatranjem koje obavlja do 2 osmatrača. Osmatrači moraju imati najmanje položen protupožarni minimum, ili ga je dužan položiti u roku od 6 (šest) mjeseci.

Članak 4.

Služba na Mačevu vrhu mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja motrenja, odgovarajućim sustavom za dojavu požara, popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara (vatrogasci, policija, centar motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene jedinice pravnih osoba za gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim priručnim alatom za gašenje početnih požara ( metlanica, brentača ili naprtnjača, sjekira, lopata).

Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode se dnevnici (obrasci) motrenja koji se propisani Pravilnikom o zaštiti šume od požara (»Narodne novine« broj 26/03).

Članak 5.

Služba na Mačevu vrhu dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Općine Lopar i dijela otoka Raba, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje Hrvatskih šuma te vatrogasna operativa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab.

Članak 6.

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite otoka Raba, a neposredno su podređeni zapovjedniku vatrogasne zajednice otoka Raba.

Članak 7.

Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lopar, na broj telefona 775-175, pozivom na broj 112, te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Rijeka (VOC) na broj telefona 359-112.

Članak 8.

Odluka o osnivanju Motriteljsko-dojavne službe objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 1. lipnja 2012. godine.

Klasa: 080-01/12-02/01

Ur. broj: 2169/02-02/12-02

Lopar, 3. svibnja 2012.

NAČELNIK OPĆINE LOPAR

Alen Andreškić, mr. sc., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=779&mjesto=51281&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr