SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
41

40.

Na temelju članka 20. Statuta OpćineVinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske je na svojoj 23. izvanrednoj sjednici održanoj 12. kolovoza 2004. donijelo sljedeći

Z A K LJ U Č A K
Vijeća u svezi usvajanja Aneksa procjene ugroženosti
od požara i tehnoloških eksplozija i Aneksa plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vinodolske
(zaštita šuma od požara)

1. Prihvaća se prijedlog Poglavarstva i jednoglasno usvaja Aneks procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Aneks plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vinodolske (Zaštita šuma od požara), s time da se kod umetnutih stranica Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na str. 32 prihvaća primjedba DVD-a Bribir vezano za hidrante, gdje treba stajati »da ostala mjesta u općini imaju djelomično izvedenu podzemnu hidrantsku mrežu« i na str. 46 treba stajati umjesto 10 vatrogasaca »20 vatrogasaca«.

2. Ovi Aneksi predstavljaju cjelinu s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planom zaštite od požara kao temeljnim normativnim aktima Općine Vinodolske, iz te domene.

3. Sastavni dio ovog Aneksa čini Plan zaštite od požara Šumarije Crikvenica i Novi Vinodolski sa nadopunjenom prostornom kartom u smislu unošenja elemenata propisanim Pravilnikom o zaštiti šuma od požara.

4. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti se objavljuje u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/04-01-08

Ur. broj: 2107-03/04-01-023-12-1

Bribir, 18. kolovoza 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr