SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 15. Ponedjeljak, 30. travnja 2012.
GRAD OPATIJA

29.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Opatija na sjednici održanoj 25. travnja 2012. godine donosi:

ODLUKA
o dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Triestine - DPU 2

Članak 1.

U Odluci o izradi Detaljnog plana uređenja Triestine - DPU 2 (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/11, dalje: Odluka) članak 5. mjenja se kako slijedi:

-u točki 1. iza riječi hotel dodaju se riječi »i autokampa visoke kategorije«, a u zagradi se briše riječ »kongres«,

-točka 3. briše se.

Članak 2.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/11-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-12-20

Opatija, 25. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl., oecc. v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr