SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 15. Ponedjeljak, 30. travnja 2012.
GRAD OPATIJA

28.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/2011i 12/12) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 25. travnja 2012. godine donosi

ODLUKU O POSTUPKU PREDLAGANJA
ČLANOVA NADZORNIH,
ODNOSNO UPRAVNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVAU KOJIMA GRAD OPATIJA IMA UDJELE I DIONICE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se postupak predlaganja članova nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Opatija ima udjele ili dionice (u daljnjem tekstu: društva).

Članak 2.

Gradsko vijeće predlaže skupštini, odnosno glavnoj skupštini društva članove nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora društva na temelju prijedloga gradonačelnika.

Članak 3.

Gradonačelnik dostavlja prijedlog iz članka 2. ove Odluke šezdeset dana prije isteka mandata članova nadzornog, odnosno upravnog odbora.

U slučaju prestanka članstva u nadzornom, odnosno upravnom odboru prije isteka mandata (opoziv, ostavka i drugo) gradonačelnik dostavlja prijedlog iz članka 2. ove Odluke u roku od trideset dana od dana prestanka članstva u nadzornom, odnosno upravnom odboru.

Članak 4.

Dosadašnjim članovima nadzornih odbora društava mandat traje do isteka mandata, odnosno do prestanka mandata u slučajevima propisanim člankom 3. stavkom 2. ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Opatija ima udjele i dionice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/11).

Klasa: 011-01/11-01/13

Ur. broj: 2156/01-01-11-1

Opatija, 25. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr