SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
OPĆINA KLANA

7.

Na temelju članka 86. »Zakona o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/ 11) te Zaključka načelnika Općine Klana KLASA: 022- 01/12-01/11, URBROJ: 2170-06-12-01-01 od 12. travnja 2012. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Klana objavljuje

JAVNU RASPRAVU
prijedloga Urbanističkog plana uređenja
UPU-5: K4 - Poslovna zona »Kunfin«

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-5: K4 - Poslovna zona »Kunfin« (dalje: UPU 5).

2. Javni uvid u prijedlog UPU-a 5, provest će se od dana 7. svibnja 2012. godine do dana 6. lipnja 2012. godine, u prostoriji vijećnice Općine Klana, Klana 33, Klana.

3. Uvid u prijedlog UPU-a 5 može se obaviti u prostoriji vijećnice Općine Klana u sjedištu Općine Klana, svakim radnim danom od 7.00 do 14.00 sati.

4. Javno izlaganje o prijedlogu UPU-a 5 izvršit će se dana 11. svibnja 2012. godine, u 11.00 sati u prostoriji vijećnice Općine Klana za sve zainteresirane pravne i fizičke osobe.

5. Nadležna tijela i osobe, građani i pravne osobe te vlasnici nekretnina, mogu svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog UPU-a 5 dostaviti Općini Klana od dana 7. svibnja 2012. godine do dana 6. lipnja 2012. godine i to pisanim putem na adresu Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana ili upisom u knjigu primjedbi koja će u vrijeme provedbe javnog uvida biti dostupna uz prijedlog UPU-a 5 u prostoriji vijećnice Općine Klana, svakim radnim danom od 7.00 do 14.00 sati.

6. Sva očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani, isti moraju sadržavati čitko ispisano ime i prezime građana, odnosno naziv pravne osobe, kao i adresu podnositelja primjedbe. Primjedbe koje neće imati gore tražene uvjete neće se uzeti u razmatranje prilikom pripreme izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 360-01/12-01/53

Ur. broj: 2170-06-12-02

Klana, 23. travnja 2012.

Načelnik
Matija Laginja, dipl. ing. šum., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr