SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
OPĆINA BAŠKA

6.

Temeljem članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/ 10), i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. travnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o pokriću manjka sredstava iz 2011. godine

Članak 1.

Manjak sredstava po godišnjem obračunu Proračuna Općine Baška za 2011. godinu od 2.096.656,85 kn, uvećan za preneseni manjak sredstava iz 2010. godine od 1.076.181,70 kn, čini ukupan manjak od 3.172.838,55 kn.

Članak 2.

Pokriće manjka iz članka 1. ove Odluke uvrstit će se I. izmjenama i dopunama u Proračun Općine Baška za 2012. godinu:

- povećanjem prihoda poslovanja, sredstva kapitalnih pomoći iz državnog proračuna za izgradnju jaslica i dječjeg vrtića u iznosu 1.968.000,00 kn

- smanjenjem rashoda za nabavu nefinancijske imovine - kapitalnog projekta IV. faze kanalizacije Draga Bašćanska u iznosu 1.204.838,55 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/3

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-5

Baška, 24. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr