SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
GRAD BAKAR

16.

Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04,79/07,38/09 i 127/10) i članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) te članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 31. sjednici održanoj dana 25. travnja 2012.godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Bakra

Članak 1.

Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Bakra , imenuje se Zapovjedništvo Civilne zaštite Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Zapovjedništvo), te način mobiliziranja Zapovjedništva.

Članak 2.

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Bakra imenuju se:

1. Milan Rončević, predsjednik Gradskog vijeća Grada Bakra, za zapovjednika Zapovjedništva;

2. Josip Brusić, vijećnik Gradskog vijeća, za člana Zapovjedništva zaduženog za mjere zdravstva i socijalne skrbi;

3. Bruno Sirotić, vijećnik Gradskog vijeća i član DVD Zlobin, za člana Zapovjedništva zaduženog za mjere zaštite i spašavanja od nekontroliranog oslobađanja opasnih i štetnih tvari i uporabe radiološko-kemijskih-bioloških sredstava;

4. Krunoslav Lazanja, djelatnik GKD »Dobra« Bakar, predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost Grada Bakra, za člana Zapovjedništva zaduženog za mjere evakuacije i zaštitu i spašavanje iz ruševina i mjeru asanacije;

5. Dominik Barbiani, prometni redar, službenik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju, za člana Zapovjedništva zaduženog za mjeru sklanjanja.

Članak 3.

Zapovjedništvo se mobilizira i poziva sukladno Planu civilne zaštite na prijedlog Zapovjednika i po nalogu Gradonačelnika Grada Bakra.

Pozivanje se odvija putem Županijskog centra 112.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/04

Ur. broj: 2170-02-03-12-8

Bakar, 25. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr