SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

45.

Na temelju članka 7. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine« broj 73/08), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj 26. travnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o određivanju morskih plaža na području
Primorsko-goranske županije na kojima se provodi
praćenje kakvoće mora za kupanje u 2012. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju morske plaže na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: morske plaže) na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2012. godini.

Za morske plaže izrađeni su kartografski prikazi i profili mora za kupanje koji čine sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

Na području Primorsko-goranske županije ispitivanje kakvoće mora za kupanje provodi se na 182 morske plaže prema Popisu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Kartografski prikazi morskih plaža i profili mora za kupanje sadrže podatke iz članka 8. i 9. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine« broj 73/08) i sastavni su dio GIS baze podataka Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Za ispitivanje i praćenje kakvoće mora na morskim plažama zadužen je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Sredstva za praćenje kakvoće mora osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-29

Rijeka, 26. travnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

Prilog 1.:Popis plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje

Jedinica lokalne
samouprave

Plaža

Općina Baška

Baška plaža

Baška Palada

Baška rt Kričin

Autokamp Bunculuka

Grad Cres

Uvala Gavza

Stara Gavza

Autokamp Kovačine

Cres gradska plaža

Grabar

Cres uvala Dražica

Uvala Slatina

Tiha

Martinšćica

Martinšćica pod štalicom

Martinšćica uvala Dražica

Miholašćica

Valun

Porozina

Grad Crikvenica

Uvala Slana

Češka plaža

Selce Toč

Hotel Jadranka

Stoimena

Hotel Kaštel

International

 

Crikvenica Gradska plaža

Thalassotherapia

Omorika

Lanterna

Pazdehova

Bršćanovica

Kačjak

Uvala Havišće

Jadranovo tunera

Uvala Grabrova

Podvorska

Plaža Centar

Hotel Marina - plaža

Općina Dobrinj

Klimno Dražica

Soline

Čižići

Šilo

Klimno-Krčica

Općina Kostrena

Žurkovo

Grad Kraljevica

Uvala Scott

Oštro

Carevo

Sansovo

Bakarac kupalište na ulazu

Bakarac tunera

Bakarac uvala Dobra

Uvala Črišnjeva

Grad Krk

Jedriličarski klub

Autokamp Ježevac

Izvan lukobrana

Portopižana

Uvala Dražica

Uvala Valda Gara

Uvala Tomaževo

Uvala Trojna

Uvala Malo more

Sv. Dunat

Autokamp Politin

Pinezići Jert

Glavotok - plaža

Općina Lopar

San Marino

Rajska plaža

Uvala Zastolac

Općina Lovran

Ika - hoteljerski fakultet

Lovran Hotel Excelsior

Lovran Hotel Bristol

Lovran luka

Peharovo

Medveja

Uvala Cesara

Grad Mali Lošinj

Nerezine-Lopari

Nerezine-samostan

Autokamp Rapoča

Nerezine-Ogradina

Nerezine uvala Galboka

Nerezine TN Bučanje

Zagazine

Sv. Martin

Hotel Punta

Veli Lošinj-Kaciol

Veli Lošinj-Rovenska

Sunčana uvala - FKK

Sunčana uvala - Hotel Vespera

Sunčana uvala - Veli Žal

Sunčana uvala - Hotel Aurora

Čikat Hotel Alhambra

Čikat uvala Čikat

Osor

Čikat AK Kredo

Čikat AK Čikat

Autokamp Poljana

Srebrna uvala

Općina Malinska-
Dubašnica

Haludovo II

 

Haludovo

Malinska gradska plaža

Hotel Malin

Malin-Rova

Uvala Rova

Uvala Vantačići

Vantačići-Porat

Porat Hotel Pinia

Općina Mošćenička
Draga

Mošćenička Draga

Sveti Ivan

Grad Novi Vinodolski

Sibinj Krmpotski

Autokamp Kozica

Smokvica Krmpotska

Klenovica

Povile

Crveni križ

Hotel Lišanj

Srce

Bribirska obala

Zagori

Povile ispod bungalova

Općina Omišalj

Uvala Mali Kijac

Uvala Martinj

Hoteli Omišalj

Uvala Pesja

Omišaljski zaljev

Riva

Uvala Dumboka

Autokamp Dražica

Njivice plaža

Njivice centar

Njivice Rosulja

Uvala Kijac

Grad Opatija

Črnikovica

Lipovica

Tomaševac

Lido

Hotel Kvarner

Slatina

Hotel Kristal

Hotel Adriatic

Ičići-Punta Kolova

Mali Raj

Ičići

Ika

Općina Punat

Autokamp Pila

Punta DeBij

Autokamp Konobe

Stara Baška - kamp

Stara Baška - naselje

Grad Rab

Suha Punta - Hotel Carolina

Suha Punta - Hotel Eva

Gušići-Barišići

Rab gradsko kupalište

Padova I

Padova II

Padova III

Banjol-Petrac

rt Petrac

Kampor Mel

Pudarica

Barbat zapad

Barbat sredina

Barbat istok

Grad Rijeka

Grčevo

Ružićevo

Sušak

Sablićevo

Hotel Jadran

Kantrida 3. maj

Kantrida nogometno igralište

Kantrida Vila Nora

 

Kantrida bazen

Kantrida dječja bolnica

Bivio Dom umirovljenika

Bivio plaža

Bivio Skalete

Bivio rekreacijski centar

Bivio plaža za invalide

Preluk istok

Preluk

Hotel Park

Glavanovo

Općina Vrbnik

Vrbnik gradska plaža

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr