SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
41

34.

Na temelju članka 31. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93) po predhodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2004. godini (»Narodne novine« broj 21/04 ) te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 09/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 22. redovitoj sjednici, održanoj dana 27. svibnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju određenih
poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara

Članak 1.

Ovom Odlukom postojeća Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara, objavljena u »Službenim novinama« PGŽ-e br. 16/99, se mijenja i dopunjuje na način određen u daljnjem tekstu ove Odluke.

Članak 2.

U članku 1. postojeće Odluke riječi »u 2000. godini« zamjenjuju se riječima »u 2004. godini«.

Članak 3.

U članku 7., stavak drugi postojeće Odluke mijenja se i isti glasi:

»Ova Odluka ima privremeni karakter i primjenjivat će se počev od 01. lipnja 2004. godine, s ograničenim trajanjem do 30. rujna 2004. godine«.

Članak 4.

Članak 8. iz osnovne Odluke briše se u cijelosti iz teksta Odluke.

Članak 5.

Sve ostale odredbe temeljne Odluke o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara (Klasa: 021-05/99-01-016, Ur.br. 2107-03/99-01-16-3 od 25. 06. 1999. godine), Službene novine br. 16/99 koje nisu obuhvaćene izmjenom i dopunom po ovoj Odluci, ostaju na snazi.

Članak 6.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu danom objave iste u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/04-01-05-022

Ur. broj: 2107-03/04-01-11-1

Bribir, 27. svibnja 2004.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr