SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 12. Petak, 13. travnja 2012.
OPĆINA PUNAT

9.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), članka 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06, 152/08, 43/ 09 i 88/10) i članka 11. Pravilnika o jednostavnim građevinama (»Narodne novine« broj 21/09, 57/10, 126/10 i 48/11), Općinsko vijeće Općine Punat, na 25. sjednici od 12. travnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
O PROSTORIMA ZA PRUŽANJE
UGOSTITELJSKIH USLUGA U 2012. GODINI

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se lokacije (prostori) na području Općine Punat na kojima se može obavljati pružanje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima za vrijeme trajanja sajmova i javnih manifestacija na području Općine Punat.

Članak 2.

Pružanje ugostiteljskih usluga može se, u skladu sa člankom 1. ove Odluke obavljati putem kioska, kontejnera, nepokretnog vozila i priključnog vozila, šatora, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga te putem ostalih privremenih građevina.

Članak 3.

Proglašavaju se sajmovni dani na području Općine Punat u trajanju od 1. lipnja do 31. kolovoza 2012. godine.

Članak 4.

Pružanje ugostiteljskih usluga tijekom sajmovnih dana može se obavljati na sljedećim javnim površinama na području Općine Punat:

- Ulica Obala, prostor uz park od ulice Klančić do ulice Kljepina na z.č. 8514/1 i 8514/6 k.o. Punat,

- Ulica Obala, prostor uz operativnu obalu (Punćale) na z.č. 8514/10 k.o. Punat,

- Plato parkirališta »Pod gušternu« nasuprot šumice »Borići« i autobusno stajalište na z.č. 9136/3, 9136/2 i 8532/1 k.o. Punat,

- prostor uz rukometno igralište osnovne škole na z.č. 8579 k.o. Punat,

- prostor lučice i prostor iznad lučice u Staroj Baški.

Točnu poziciju, broj i vrstu prodajnih mjesta utvrđuje priređivač uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Članak 5.

Osim javnih površina navedenih u članku 4. ove Odluke, određuju se lokacije za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom sajmovnih dana:

1) Uz Šetalište Ivana Brusića:

- 1 lokacija na z.č. 8545 k.o. Punat,

- 1 lokacija na z.č. 8556 k.o. Punat,

- 1 lokacija na z.č. 9098 k.o. Punat,

- 1 lokacija na z.č. 9072 k.o. Punat.

2) Šetalište Antona Žic - Ulivina

- 1lokacija na z.č. 4790/5 k.o. Punat i dijelu z.č. 4790/6 k.o. Punat

- 1lokacija na z.č. 4794/1 k.o. Punat,

- 1lokacija na z.č. 4803/1 k.o. Punat,

- 1lokacija na z.č. 4794/7 k.o. Punat,

- 1lokacija na z.č. 4803/7 k.o. Punat.

3) Stara Baška

- 1 lokacija na z.č. 759/2 k.o Stara Baška,

- 1 lokacija na z.č. 787/10 k.o. Stara Baška,

- 1 lokacija na z.č. 788 k.o. Stara Baška.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-12-6

Punat, 12. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=775&mjesto=51521&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr